Ο «Ιστορικός Διαδραστικός Άτλας Μείζονος Ελληνισμού» είναι ένα καινοφανές σύστημα πληροφορίας που επιτρέπει τη δυναμική πλοήγηση σε πολλαπλά επίπεδα χωρικής πληροφορίας, τόσο σε επίπεδο οπτικής αναπαράστασης στον χώρο, όσο και σε επίπεδο παροχής λεπτομερούς πληροφορίας ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. Οι χωρικές αναπαραστάσεις συνδυάζουν τη γεωγραφική πληροφορία με την αντίστοιχη κειμενική ή/και πολυμεσική. Με αυτόν τον τρόπο η ιστορική και πολιτισμική πληροφορία αναπαρίσταται στο γεωγραφικό χώρο, ενώ παράλληλα η χωρική πληροφορία αποκτά ιστορικές-πολιτισμικές διαστάσεις.

Είσοδος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να προχωρήσετε στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του Microsoft Silverlight